Kompostownia #BTWAgro z lotu ptaka w pełnej klasie!

Kategoria: Bez kategorii

Obiekt, którego budowę ukończyliśmy w ubiegłym roku produkuje tygodniowo 1600 ton kompostu Fazy III

  • Faza 1: 9 bunkrów fermentacyjnych, 3 otwarte posadzki napowietrzane oraz zaawansowany system automatyzacji (niektóre rozwiązania technologiczne nie mają analogów w świecie) Maszyny technologiczne odpowiednio dopasowane do potrzeb produkcji uwzględniają linię mieszania i system górnego załadunku o wydajności 200-300 ton/h
  • Faza 2/3:  34 tunele pasteryzacyjno-przerostowe, strefa automatycznego załadunku kompostu na auta oraz strefa produkcji kostek kompostowych

Wyposażenie technologiczne – Magik Chłodnictwo
Maszyny technologiczne – Hoving Holand

  • BTW-Agro Strefa Fazy I: 10900 m2
  • BTW-Agro Strefa Fazy II/III: 11800 m2
  • BTW-Agro Budynki towarzyszące: 3450 m2