Dotacje UE

FIRMA REALIZUJE PROJEKT PT “WDROŻENIE DO PRODUKCJI INNOWACYJNEGO WYPOSAŻENIA DO UPRAWY PIECZAREK PRZEZ FIRMĘ AGRO-PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.”. PLANOWANA INWESTYCJA POLEGA NA WYBUDOWANIU HALI PRODUKCYJNEJ ORAZ NABYCIU MASZYN I OPROGRAMOWANIA, W CELU URUCHOMIENIA PRODUKCJI INNOWACYJNYCH I UDOSKONALONYCH PRODUKTÓW

Przedstawiona do dofinansowania inwestycja obejmuje nabycie:

  1. Linii do produkcji profili otworowanych
  2. Robota spawalniczego
  3. Wózka widłowego
  4. Frezarki CNC
  5. Piły taśmowej
  6. Oprogramowania do projektowania
  7. Oprogramowania do obsługi robota spawalniczego
  8. Oprogramowania do składania zamówień
  9. Budowę hali produkcyjnej

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 7 258 981,25 PLN, z czego wartość dotacji 2 540 643,43 PLN.

Przedstawiony powyżej zakres rzeczowy pozwoli firmie Agro-Projects wprowadzić do dotychczasowej oferty zupełnie nowe, innowacyjne produkty, a także podnieść jakość już oferowanych produktów. Oprócz tego możliwe będzie zmniejszenie zużycia energii, zredukowanie ilości odpadu produkcyjnego oraz działanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

agro-produkcja
unia-box