Czarne Blota

Rozbudowa zakładu o halę produkcyjno-magazynową, halę magazynową ze spawalnią oraz budynek socjalny z infrastrukturą.

Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://