Kursk (Rosja)

Dostawa wyposażenia technologicznego do produkcji kompostu oraz pieczarek, w tym chłodnictwo, instalacje grzewcze i chłodnicze, kontrola klimatu, kompletne wyposażenie nowoczesnej pieczarkarni (14970,48 m2 uprawy).

Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://
Client: Website: http://http://