СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОСТНЫE ЗАВОДЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ШАМПИНЬОНОВO

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ| КОМПОСТНOBO ЗАВОДA

PRODUKCJA KOMPOSTU DO UPRAWY PIECZAREK

Etap 1

Pierwszy etap procesu produkcji kompostu odbywa się na zewnątrz, na otwartym powietrzu. Wykorzystywane są takie surowce jak: słoma, obornik kurzy, gips. Są one układane w pryzmy na płycie betonowej i zwilżane wodą technologiczną. Wszystkie surowce są mieszane maszynowo i podczas tego procesu ponownie zwilżane. Tak przygotowany materiał układany jest w pryzmach. Ważne, aby miało to miejsce na wentylowanej posadzce, gdyż z niej za pomocą systemu wentylacji podawane jest powietrze bezpośrednio do pryzm, dzięki czemu następuje proces fermentacji. Pryzmy są regularnie przewracane przy użyciu kombajnu. Po kilkunastu dniach materiał zamienia się w kompost fazy 1.

Etap 2

Kompost fazy 1 musi być przetransportowany do tuneli. Do tego celu wykorzystywana jest ładowarka i przenośnik wyposażony w specjalne urządzenie zapewniające równomierne rozłożenie materiału. W tunelach następuje wyrównywanie, podgrzewanie, pasteryzacja i kondycjonowanie. W ten sposób kompost fazy 1 przekształca się po tygodniowym procesie w fazę 2. Podłoże fazy 2 po dodaniu grzybni może być już wysyłane do klientów. Część jaka zostaje poddawana jest dalszej obróbce i dzięki inkubacji przekształca się w fazę 3.

Etap 3

Kompost fazy 2 jest transportowany wybierany z tuneli za pomocą przenośnika w celu zaszczepienia grzybni pieczarek. Proces ten musi być przeprowadzony z zachowaniem ostrego reżimu higienicznego. Infekcja z zewnątrz może bowiem zniweczyć całą pracę.  Po tej operacji kompost jest transportowany do kolejnego tunelu. Tutaj jest on ponownie napowietrzany przy użyciu wentylatorów. Proces inkubacji trwa około 2-3 tygodni, kiedy grzybnia przerasta cały kompost. Jego barwa zmienia się z brunatnej na rudawą. Widać grzybnię. W takiej formie kompost fazy 3 może już trafić do pieczarkarzy.

 

PROJEKTOWANIE KOMPOSTOWNI

Cały proces budowy rozpoczyna się od zaprojektowania inwestycji, z uwzględnieniem wszystkich parametrów, jakie muszą być spełnione, aby zapewnić końcowy efekt w postaci wielkości produkcji kompostu. Poniższy rysunek przedstawia przykładową realizację budowy kompostowni.

 

 

 

Parametry Faza I

Całkowita wydajność fazy I - 5300 ton tygodniowo.

Boot waga silosy - 6600 ton tygodniowo.
Całkowita liczba bunkrów - 18 sztuk.
Długość każdego z bunkrów - 45 m.
Szerokość każdego bunkra - 8,8 m.

Parametry fazy II i III

Całkowita wydajność fazy III - 3200 ton tygodniowo.
Całkowita wydajność fazy II - 3600 ton tygodniowo.

Łączna liczba tuneli - 68 szt.
Każdy odcinek tunelu - 43 m.
Szerokość każdego z tunelu - 4 m.
Rozładunku masy tunelu - 200 ton fazy III.

Linie komunikacyjne zapewniające najlepszą logistykę. Tunele są zaprojektowane w taki sposób, aby utrzymać odpowiedni poziom higieny.

 

 

НАШИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Генеральный подрядчик

Опытный персонал

Индивидуальные решения

Срочность

Безопасность сделки

Гарантия удовлетворения