Zakup technologii produkcji maszyn do uprawy pieczarek
wraz z towarzyszącym jej know-how

CELEM PROJEKTU JEST

URUCHOMIENIE PRZEZ FIRMĘ PRODUKCJI CIĄGU URZĄDZEŃ WYKORZYSTYWANYCH
DO MECHANICZNEGO I ZAUTOMATYZOWANEGO ZAŁADUNKI I WYŁADUNKU PODŁOŻA DO UPRAWY PIECZAREK.

Łączna wartość projektu wynosi 1 968 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich 560 000,00 PLN.

dotacje-ue-banner-2