TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycisk „Zamknij” poniżej. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Tytuł projektu:

„Wdrożenie do produkcji innowacyjnego wyposażenia do uprawy pieczarek przez firmę Agro-Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.”

Cele projektu:

Głównym celem niniejszego projektu jest wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych i udoskonalonych produktów najwyższej jakości, stanowiących innowacyjność w skali światowej. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wprowadzeniu do oferty nowego typu innowacyjnego, modułowego regału, udoskonalonego wózka do zbioru pieczarek oraz zastosowaniu w procesie produkcyjnym nowatorskiej technologii opartej o automatyzację.
Celem szczegółowym projektu jest:
- budowa nowej hali produkcyjnej i jej wyposażenie w niezbędne maszyny,
- wyposażenie nowoczesnego Zakładu produkcyjnego w innowacyjne rozwiązania technologiczne,
- zdywersyfikowanie oferty przedsiębiorstwa o innowacyjne modułowe regały do uprawy pieczarek i wózki do zbioru pieczarek,
- poprawa jakości dotychczas oferowanych produktów,
- zautomatyzowanie procesu produkcyjnego, logistycznego, kadrowego oraz sprzedażowego Spółki,
- zaspokajanie rosnących potrzeb Klientów,
- elastyczniejsze reagowanie na zmiany zachodzące na rynku.

Planowane efekty:

- wdrożenie do produkcji innowacyjnego regału do uprawy pieczarek,
- wdrożenie do produkcji udoskonalonego wózka do zbioru pieczarek,
- zmniejszenie zużycia wody i energii oraz ograniczenie emisji CO2 w procesie produkcyjnym.
W wyniku realizacji projektu powstaną 4 nowe miejsca pracy.

Wartość projektu:

10 808 690,20 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE:

2 540 643,43 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu